Professionals

Artsen

Professionals

Lupus, antifosfolipiden syndroom (APS), sclerodermie en mixed connective tissue disease (MCTD) zijn zeldzame en zeer complexe systemische auto-immuun aandoeningen. Bij de zorg voor deze patiënten zijn over het algemeen veel verschillende behandelaars betrokken. Omdat de aandoeningen nog niet te genezen zijn, speelt de niet-medicamenteuze zorg naast medicamenteuze zorg een zeer belangrijke rol in het managen van de ziekte.

Vanwege het zeldzame karakter van deze systemische auto-immuun aandoeningen is de specifieke deskundigheid op het gebied van niet-medicamenteuze zorg, bij behandelaars gefragmenteerd en beperkt. Door verbetering van de samenwerking tussen de behandelaars en tussen de eerste lijn en de tweede lijn kan deskundigheidsbevordering bewerkstelligd worden. Kennisoverdracht en -verbreding zouden hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Om deze reden is NVLE connect opgezet. NVLE connect is een landelijk netwerk van  paramedici in de eerste en tweede lijn die ervaring hebben met de behandeling van systemische auto-immuunaandoeningen. Het netwerk wordt gefinancierd en beheerd door het NVLE fonds. Onderzoek heeft aangetoond dat een netwerk van eerste- en tweedelijns behandelaars de deskundigheid van behandelaars bevordert en de communicatie tussen behandelaars verbetert. Ook zijn er aanwijzingen dat een netwerk een besparing kan geven op de kosten van zorg. Wij nodigen paramedici daarom graag uit om lid te worden van het netwerk NVLE connect.

Kennisgroep

NVLE connect heeft een kennisgroep op LinkedIn.
Lees meer >>

Zorgzoeker

Zoek een professional bij u in de buurt met de zorgzoeker >>